Loge Licht en Vrijheid

De Loge Licht en Vrijheid is een enthousiaste en dynamische vrijmetselaarsloge waar mannen in een sfeer van broederschap en vertrouwen samenkomen. Onze loge telt momenteel ruim 30 leden. Zij komen uit alle geledingen van de samenleving. Een enorme diversiteit in maatschappelijke positie, werkkring, culturele, religieuze en politieke achtergrond.

De leeftijd van onze leden varieert sterk. Dit leeftijdsverschil valt echter volkomen weg in de omgang met elkaar. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens.

Loge Licht en Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De Orde van Vrijmetselaren heeft in de loop der tijden steeds in haar wetgeving een beschrijving opgenomen waarin wordt aangegeven wat het meest kenmerkende dient te zijn van de vrijmetselaar en de betekenis van zijn lidmaatschap van de orde.

Artikel 1.1: De vrijmetselaar.

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende Loge, dan wel in een Loge die werk onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt dat wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbinden broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als Opperbouwmeester des Heelals.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.