Welkom

Welkom bij vrijmetselaarsloge “Licht en Vrijheid”. De loge is een internationaal erkende vrijmetselaarsloge en maakt als zodanig deel uit van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Onze Loge is op 18 juni 1931 opgericht en komt bijeen aan de Potgieterstraat in Eindhoven.

Op deze site vindt u informatie over de methode Vrijmetselarij, over de inwijdingen, de comparities, de geschiedenis van de Loge Licht en Vrijheid en nog veel meer. U zult ontdekken dat Vrijmetselarij een eigentijdse stroming is, geworteld in een eeuwenlange traditie.

Wat is Vrijmetselarij?

Vrijmetselarij is een methode om het bewustwordingsproces van de individuele leden te visualiseren. De Vrijmetselarij maakt daarbij gebruik van een allusieve methode waardoor leden in staat worden gesteld om ieder op hun eigen wijze om te gaan met de vragen naar de zin van het bestaan. De specifieke eigenschap van de Vrijmetselarij is dat zij gebruik maakt van symbolen en ritualen. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden.

De vrijmetselarij biedt dus mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling.

Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden tot een kubieke steen om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.

De Loge Licht en Vrijheid is een enthousiaste en dynamische vrijmetselaarsloge waar mannen in een sfeer van broederschap en vertrouwen samenkomen. Onze loge telt momenteel ruim 30 leden. Zij komen uit alle geledingen van de samenleving. Een enorme diversiteit in maatschappelijke positie, werkkring, culturele, religieuze en politieke achtergrond.

De leeftijd van onze leden varieert sterk. Dit leeftijdsverschil valt echter volkomen weg in de omgang met elkaar. Bij ons samenzijn staat, naast gezelligheid, de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens.