ANBI

VrijmetselaarsLoge Licht en Vrijheid heeft via de landelijke organisatie (De Orde van Vrijmetselaren onder het GrootOosten der Nederlanden) de ANBI status verkregen.

Kamer van Koophandel: ingeschreven onder nummer: HR 40235773

RSIN: nummer 818616866.

Het bestuur van onze Loge  bestaat uit:

Voorzitter:

Vicevoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Redenaar:

1e Opziener:

2e Opziener:

De Jaarrekening 2018 welke door de Algemene Ledenvergadering in mei 2019 is vastgesteld:

Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website

Het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website