ANBI

VrijmetselaarsLoge Licht en Vrijheid heeft via de landelijke organisatie (De Orde van Vrijmetselaren onder het GrootOosten der Nederlanden) de ANBI status verkregen.

Kamer van Koophandel: ingeschreven onder nummer: HR 40235773

RSIN: nummer 818616866.

Het bestuur van onze Loge  bestaat uit:

Voorzitter: M. de Schepper

Vicevoorzitter: G. van de Moosdijk

Secretaris: G. in ’t Veld

Penningmeester: P. van Eeten

Redenaar: B. van Soolingen

1e Opziener: J. Trouw

2e Opziener: G. van Dierendonk

De Jaarrekening 2020 welke door de Algemene Ledenvergadering in mei 2021 is vastgesteld:

Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website

Het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website