Het Grootoosten

Het grootoosten is de, tenminste eens per jaar te houden, vergadering van vertegenwoordigers van alle loges van de Orde in Nederland.
Het Grootoosten stelt door middel van democratische verkiezingen een Hoofdbestuur samen. Dit Hoofdbestuur bestaat uit een in functie gekozen Grootmeester, Grootsecretaris en Grootthesaurier met daarnaast tien bestuursleden die gekozen worden uit een regionale voordracht.
Als er ‘groot’ voor een functienaam staat betekent dat: bedoelde functie betreft het hoofdbestuur. Elke loge heeft bijvoorbeeld een voorzittend meester, een thesaurier en een secretaris: in het hoofdbestuur van de orde zitten dus grootmeester, grootthesaurier en grootsecretaris.

Op het Grootoosten worden allerlei andere huishoudelijke zaken van de orde geregeld.
Aan de naam van de ‘Orde van Vrijmetselaren’ is indertijd toegevoegd ‘onder het Grootoosten der Nederlanden’. Hieruit blijkt welke waarde er aan die vergadering van afgevaardigden van de loges gehecht wordt.

bron: www.vrijmetselarij.nl