Comparitie

Naast de rituele inwijdingen en andere rituele bijeenkomsten, vinden er regelmatig comparities (‘samen verschijnen’) plaats. Dit zijn bijeenkomsten waarbij een voordracht wordt gehouden waarover vervolgens wordt nagepraat.

Loge Licht en Vrijheid komt tijdens het verenigingsjaar (september-juni) wekelijks op vrijdagavond bijeen in het Logegebouw aan de Potgieterstraat 41 te Eindhoven.

Bij toetreding wordt duidelijk gemaakt dat ieder lid in principe aan alle logeavonden deelneemt. Zeker in het begin geeft een frequent logebezoek de leerlingvrijmetselaar de kans om de methode, maar ook de medebroeders, beter te leren kennen.

Op de meeste avonden vormt een lezing of presentatie (‘bouwstuk’ genoemd) het middelpunt. Een dergelijke presentatie kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de relevante vrijmetselaarsideeën daarover. Er wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ervaringen. De aanwezige broeders nemen actief deel aan de gedachtenwisseling.

De Comparitieruimte

Om de gedachtenwisseling bij de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering v an een bouwstuk meestal niet veel langer dan een half uur. De opzeg van de logeavond is zodanig dat geen situatie van een spreker en een luisteraar ontstaat, maar een voortdurende dialoog, waarbij spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten bevorderd wordt. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor verdiept wordt.

Het gebeurt regelmatig dat ernstige onderwerpen aan de orde komen. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Na afloop van het officiële gedeelte wordt vaak nog geruime tijd nagepraat onder het genot van een drankje.