Zomer St. Jan ‘Corona-proof’

Op 12 juni jl. is door onze Loge Licht en Vrijheid, no. 141, O∴ Eindhoven, in veldloge het Zomer Sint Jan gevierd, in een veldschuur op het landgoed van een van de Broeders. Op de voorafgaande logeavond is uitgebreid gesproken over het al dan niet laten doorgaan van de veldloge. Daarbij werd begrip getoond dat Broeders niet aanwezig zouden zijn vanwege het COVID-19 virus, anderzijds werd begrip getoond dat de veldloge zou worden gehouden in de wetenschap dat Broeders vanwege het
virus niet aanwezig zouden zijn.

Voor de veldloge waren diverse coronamaatregelen getroffen: zo
waren mondkapjes en gel aanwezig en was de locatie zodanig ingericht dat de “1,5 m afstand” in acht kon worden genomen. Daar waar van toepassing is gebruik gemaakt van het ‘corona-proof’ rituaal d.d. 29 mei 2020 van het Hoofdbestuur. De veldloge gaf een goede gelegenheid voor het
uitvoeren van werkzaamheden waarbij de fysieke aanwezigheid van Broeders niet gemist kon worden: een nieuwe Broeder is opgenomen, de nieuwe bestuursleden en officieren voor het
werkjaar 2020-2021 geïnstalleerd en aan een Broeder het speldje voor 30-jaar Vrijmetselaar-zijn, uitgereikt.

Na afloop werd een Broedermaal in aangepaste vorm gehouden.
De invloed van het Covid-19 virus is duidelijk: de oorspronkelijke Ccmparities zijn via het systeem ”Teams” online gehouden evenals de Algemene Ledenvergadering met verkiezingen en voormeld
Zomer Sint Jan is anders vorm gegeven. In de komende zomerperiode worden zogenoemde Online 7e Graads bijeenkomsten gehouden waarin Broeders zich online met elkaar onderhouden.
Zodoende kan de arbeid aan de vervolmaking van de Tempel van Salomo voortgang blijven vinden.